Pieńków, 18 listopada 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 15034 – BIOCON – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycja nr: 14, 16-23

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 15

Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 4-5, 7-9

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji: 13.

Na pozycje o numerach: 1-3, 6, 10-12, 24 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.