Pieńków, 03.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 14033 – CYTIS – USŁUGI ANALITYCZNE Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy usług analitycznych z zakresu mikrobiologii, przeznaczonych do realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego” (nr POIR.01.02.00-00-0072/18-00) realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie Pozlab Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.