Czosnów, 04.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RFP 14854 – Badania toksykologiczne na psie zgodne ze standardem DPL oraz wstępne badania dla dwuskładnikowego leku dopochwowego poza standardem DLP

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy badań toksykologicznych przeznaczonych do realizacji projektu, pt. „Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy” POIR.01.01.01-00-0294/17, realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie KreaMedica Inc., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.