Pieńków, 10 września 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14745 – BIOCON – AKCESORIA LABORATORYJNE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie WITKO Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.