Pieńków, 12.12.2019 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RFP 14981 / BADANIA FARMAKOKINETYCZNE

NOWEJ FORMULACJI W POSTACI ROZTWORU DOUSTNEGO

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy badań farmakokinetycznych dla nowej formulacji, przeznaczonych do realizacji projektu, pt. „Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego”, realizowanego  w ramach Działania 1.2  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działając na podstawie §12 umowy o dofinansowanie projektu, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie CEPHA s.r.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.