Pieńków, 13 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RFP 14996 – MIN – ROZPUSZCZALNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 8, 10, 14-16, 28-32, 36

Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Pozycja nr: 4, 5, 23, 24, 38

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Pozycja nr: 6, 7

Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 13, 33

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 1-3, 9, 11, 12, 17-22, 25-27, 34, 35, 37