Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 12211 B - ONCO-P53 – PANEL LINII KOMÓRKOWYCH

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu, pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (POIR/01.02.00-00-0031/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S. A., informujemy że:

na poniższe przedmioty nie wpłynęła żadna oferta, dlatego pozostaje nierozstrzygnięte:

  • HULEC-5a – ludzkie unieśmiertelnione komórki śródbłonka mikrokrążenia płucnego (immortalized human lung microvascular endothelial cells)
  • HMEC-1 – ludzkie unieśmiertelnione komórki śródbłonka mikrokrążenia skórnego (immortalized human dermal microvascular endothelial cells)
  • HK-2 – ludzkie unieśmiertelnione komórki epitelialne kory/kanalików proksymalnych nerki (immortalized human renal cortical/proximal tubule epithelial cells)

na poniższe przedmioty zostanie przeprowadzone nowe postępowanie, ponieważ otrzymane oferty przekroczyły planowany budżet:

  • HepaRG - ludzkie unieśmiertelnione hepatocyty