Pieńków, 16 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 15233 – BIOCON – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 22, 23, 28

DIAG-MED., ul Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Pozycja nr: 9

Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Pozycja nr:

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycja nr: 15-21

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Pozycja nr: 2-8

Biokom Systems, M.Sidor Spółka Jawna, ul. Wpólna 3, 05-090 Janki

Pozycja nr: 25, 26, 29

Na pozycje o numerach: 10-14, 24, 27 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.