Pieńków, 25 września 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14694 – ONCO – P53 – ODCZYNNIKI

W związku z dofinansowaniem projektu, pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-00-0031/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S.A., informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

 Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 1, 4, 7, 8.

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 2, 3, 5, 6.