Pieńków, 1 października 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14822 – BIOCON – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

 

Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 1,2

WITKO Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Pozycja nr: 3-5

Mettler Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

Pozycja nr: 6

 
Na pozycję o numerze: 7 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tej pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.