Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RFP 15007 – MIN – DROBNY SPRZĘT I AKCESORIA LABORATORYJNE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Pozycja nr: 3, 21, 26-28, 53, 96-98, 100, 104, 109, 110

Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice

Pozycja nr: 1, 2, 9-11, 14, 22, 49, 50, 52

„SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E.Borzymowska-Reszka, A Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Pozycja nr: 4-6, 15, 24, 25, 72-75

ANCHEM PLUS Mariusz Malczewski, ul. Bora Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa

Pozycja nr: 57, 58, 105-107

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński

Pozycja nr: 7, 13, 16, 19, 23, 29, 36, 37, 40-42, 54, 59-61, 69-71, 76-90, 102, 103, 113-118

Witko Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Pozycja nr: 20, 108, 111, 112

Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Pozycja nr: 8, 12, 17,18, 30-33, 35, 38, 39, 43-48, 51, 55, 56, 62-68, 91-95, 99, 101

Na pozycje o numerach: 34 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.