Pieńków,19 grudnia 2019 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 15112 – ONCO – P53 – ODCZYNNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-00-0031/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 1-3, 5, 8, 10, 15-17

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 9, 11, 12, 18, 19

TriMen Chemicals Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Pozycja nr: 4, 6, 7, 13, 14