Pieńków, 26.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 14445 – PROJECT ONCO-p53 – Usługa wykonania balansu masy i dystrybucji tkankowej

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy usługi wykonania balansu masy i dystrybucji tkankowej przeznaczonej do realizacji projektu pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-00-0031/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienia zostaną udzielone Uniwersytetowi Warszawskiemu, który przedstawił najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.