Pieńków, 1 października 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14829 – BIOCON – PRZEGLĄD SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Biomedica Poland Sp. z. o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

Pozycja nr: 1

LabWater mgr inż. Bartłomiej Bartłomiejczak, ul. Buńczuk 6A, 02-267 Warszawa

Pozycja nr: 2

FROST Tomasz Jankowski, ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki

Pozycja nr: 3