Pieńków, 1 października 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14867 – BIOCON – ENZYMY RESTRYKCYJNE I ODCZYNNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycja nr: 1,2

Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Pozycja nr: 3

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 4