Czosnów, 14 marzec 2019 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RFQ 13709 - BIOCON – Odczynniki MMAE i MMAF

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014), informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmie Levena Biopharma która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.