Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RFP 14995 – MIN – ODCZYNNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, działając na podstawie §12 wzoru umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Pozycja nr: 16, 22

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 1, 3-7, 10-15, 17, 18, 20, 21, 23-29, 31

Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 19

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Pozycja nr: 8, 9, 30

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji nr: 2.