Pieńków, 15.10.2019

 

Informacja o wyniku przetargu – RFP 014938

– substancje pomocnicze

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu, pt. „Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy” POIR.01.01.01-00-0294/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że:

dla pozycji nr 1 zapytanie pozostaje nierozstrzygnięte – brak ofert