PODSTAWOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

1. DANE REJESTROWE SPÓŁKI

Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116926, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Adres: ul. Mariana Adamkiewicza 6A, Pieńków, 05-152 Czosnów

NIP: 731-17-51-025

REGON: 472293752

2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Wysokość kapitału zakładowego: 718 430 000 zł

Kapitał w całości wpłacony