DOCENIANY
PRACODAWCA

 

SOLIDNY
PRACODAWCA
ROKU 2009
Nagroda w konkursie Rzecz o Biznesie, Rzeczpospolitej.

SOLIDNY PRACODAWCA
BRANŻY
FARMACEUTYCZNEJ
ROKU 2009
Nagroda w konkursie Rzecz o Biznesie, Rzeczpospolitej.

 

SOLIDNY
PRACODAWCA
BRANŻY
FARMACEUTYCZNEJ
W 2014 ROKU

 

Nagroda w konkursie Rzecz o Biznesie, Rzeczpospolitej.

 

 

 

SOLIDNY
PRACODAWCA
ROKU 2015

 

 

Nagroda w konkursie Rzecz o Biznesie, Rzeczpospolitej.

 

 

 

SOLIDNY
PRACODAWCA
ROKU 2016

 

 

Nagroda w konkursie Rzecz o Biznesie, Rzeczpospolitej.

 

 

NASZE
ATUTY

JESTEŚMY
W CZOŁÓWCE

Stabilna, ale dynamicznie rozwijająca się firma, od lat utrzymująca się w czołówce firm farmaceutycznych na polskim rynku.

INWESTUJEMY
W ROZWÓJ
I INNOWACJE

Oferujemy swoim współpracownikom dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i technologii
i możliwość współpracy
z ośrodkami naukowymi, jak również stwarzamy im szansę szeroko rozumianego rozwoju
i nauki.

POLSKA FIRMA
O GLOBALNYM
ZASIĘGU

Jesteśmy obecni ze swoim produktami w 60 krajach świata, co stwarza naszym współpracownikom możliwość międzynarodowej ekspozycji i rozwoju kariery również poza granicami Polski.

SOLIDNY
PRACODAWCA

Oferujemy swoim współpracownikom atrakcyjne świadczenia
i nagrody. Punktem odniesienia do budowy naszych systemów wynagrodzeń są rynkowe badania prowadzone przez niezależną organizację badawczą.

OFERUJEMY

PRACĘ W INNOWACYJNYM OTOCZENIU

 

DOSTĘP DO NAJNOWOCZE-
ŚNIEJSZYCH NARZĘDZI I TECHNOLOGII

 

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTÓW
W NOWOCZESNYCH LABORATORIACH, WE WSPÓŁPRACY
Z OŚRODKAMI AKADEMICKIMI.

MOŻLIWOŚCI NAUKI

Dofinansowanie do studiów podyplomowych (np. MBA).
Nauka języków obcych. Udział w szkoleniach

PROGRAMY ROZWOJOWE

Systemowe i dedykowane działania mające na celu poszerzanie kompetencji i umiejętności współpracowników i umożliwienie im realizacji ambicji zawodowych oraz osiąganie kolejnych szczebli kariery w strukturach firmy.

ATRAKCYJNY SYSTEM WYNAGRODZEŃ

Budowany w oparciu o rynkowe badania wynagrodzeń i nagrody za wybitne osiągnięcia.

ROZBUDOWANY PAKIET SOCJALNY

opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, imprezy sportowe, dofinansowanie do wczasów dla dzieci, wyjazdy szkoleniowo-motywacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe.

   25 %
PRACOWNIKÓW

na stanowiskach
kierowniczych to
wynik awansów
wewnątrz firmy.

PONAD 70%
PRACOWNIKÓW

to osoby z wyższym wykształceniem.

19 PRACOWNIKÓW

posiada stopnie doktorskie.

KARIERA I ROZWÓJ


Nasza firma realizuje politykę kapitału ludzkiego, w której proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów firmowych i indywidualnych.
 
Coroczne plany szkoleń są wynikiem analizy potrzeb szkoleniowych, której punktem wyjścia jest strategia biznesowa i okresowa ocena kompetencji naszych menedżerów i pracowników. Naszym celem jest stały rozwój naszych pracowników, poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, indywidualne oraz zespołowe.
 
Szczególną wagę przykładamy do procesu integracji nowych pracowników. Każdy nowy pracownik w ciągu pierwszego miesiąca pracy przechodzi program szkolenia wprowadzającego, co pozwala mu szybciej i skuteczniej wypełniać zadania na stanowisku pracy, a jednocześnie daje większy komfort startu w nowym otoczeniu. Dodatkowo prowadzimy regularne szkolenia dla działu sprzedaży dbając o to, aby nasi Konsultanci, Przedstawiciele Farmaceutyczni i Key Account Managerowie otrzymali solidne wsparcie w zakresie znajomości standardów pracy oraz wiedzy medycznej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE


W czerwcu 2015 roku wraz z Akademią Leona Koźmińskiego uruchomiliśmy Studia Podyplomowe dedykowane naszym współpracownikom. Zakres merytoryczny zajęć został dopasowany uwzględniając potrzeby pracowników Adamed. To w naszej organizacji pierwszy taki autorski program,
w którym uczestniczy 11 zaangażowanych studentów, ekspertów w swojej branży i dziedzinie.

NASZE
OSIĄGNIĘCIA

 

I MIEJSCE
w rankingu
NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH
firm w Polsce w 2008 roku - Instytut
Ekonomiczny Polskiej Akademii Nauk.

II MIEJSCE
w rankingu
NAJBARDZIEJ
INNOWACYJNYCH
firm w sektorze medycznym w 2008 roku - Instytut Ekonomiczny Polskiej Akademii Nauk.

III MIEJSCE
w konkursie
LIDERZY
BIZNESU 2010
- Forbes, wrzesień 2010