Pieńków, 20 listopada 2019 r.

 Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14032A - CYTIS – Artykuły BHP

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu, pt. „Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego” (nr POIR.01.02.00-00-0072/18-00) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze ekonomicznie oferty:

  1. CONECTA SP. Z O.O.; Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

Pozycje nr: 5, 8, 14, 15

  1. RAMOS STS POLSKA; Aleksandra Fredry 2, 30-605 Kraków

Pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 6, 13

  1. ALFA I OMEGA; Mickiewicza 55c; 67-200 Głogów

Pozycje nr: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji nr 7.