Laboratorium Biologiczne

Jako największy element Departamentu Innowacyjnego składa się z kilku ściśle kooperujących ze sobą jednostek - Pracowni In Silico, Działu ds. Zwierząt Laboratoryjnych oraz Działu Badawczego opartego na trzech, ułożonych równolegle strukturach – Pracowni Biotechnologicznej, Pracowni Biofizyki Białka oraz Pracowni Biologii Komórki. Istotne wsparcie dla personelu wyżej wymienionych podmiotów stanowią liczni naukowcy polskich i zagranicznych ośrodków akademickich oraz firm biotechnologicznych. Wsparciem wewnątrz organizacji służą natomiast Dział Syntezy Organicznej, Dział Prawny, a także Dział Instrumentów Wsparcia Dotacyjnego.
Tak zorganizowana konstrukcja pozwala na realizację długoterminowych celów jakimi są poszukiwanie oraz projektowanie nowych cząsteczek terapeutycznych (białek rekombinowanych i związków chemicznych) w dziedzinie onkologii oraz neuropsychiatrii.