Laboratorium Chemiczne

prowadzi syntezy nowych związków chemicznych o potencjalnym, przyszłym zastosowaniu jako leki innowacyjne.

Doskonale wyposażone i logicznie zorganizowane Laboratorium tworzy ciąg technologiczny, począwszy od Laboratorium Syntezy Organicznej, poprzez Laboratorium Analityczne, a skończywszy na Dziale Formulacji i Technologii. Taka struktura pozwala na skuteczną realizację nawet bardzo ambitnych i wieloetapowych projektów badawczych.

Z myślą o poszukiwaniu nowych substancji biologicznie czynnych, które mogą być zastosowane jako leki, powstało Laboratorium Biologiczne. W ramach badań oznaczamy potencjalną przydatność terapeutyczną molekuł chemicznych i biologicznych metodami in vitro i in vivo.