Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca

 

Tutuł projektu: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca”.

Celem projektu jest zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold).

Program wsparcia: Program STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Konkurs II

Nazwa beneficjent: Lider - Śląskie Centrum Chorób Serca; Konsorcjant -Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 15 469 700,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 14 216 305,00 zł. w tym dofinansowanie Adamed Sp. z o.o. 650 930,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 - 30.06.2019