MISJA I WARTOŚCI
ADAMEDU

ODPOWIADAMY NA KLUCZOWE WYZWANIA
WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

Zobacz nasz spot
Poszukujemy innowacyjnych terapii. Udoskonalamy istniejące na rynku preparaty i udostępniamy je na szeroką skalę. Badania i rozwój to filary, na których opieramy naszą działalność.

ŁĄCZYMY
NAUKĘ I BIZNES

OTWARTOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ


Aktywnie poszukujemy nowych, niestandardowych rozwiązań, zmierzających do
podnoszenia wartości i wyjątkowości organizacji. Jesteśmy gotowi do podejmowania
wyzwań oraz inicjujemy współpracę wychodzącą poza ramy własnego obszaru
działania.

NIEUSTANNIE DOSKONALIMY SWOJĄ
WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI


JAKOŚĆ

Dbamy o każdy szczegół pracy w organizacji, wykonujemy wszystkie jej
elementy z zaangażowaniem i należytą starannością. Działamy zgodnie
z przyjętymi standardami.

BADANIA I ROZWÓJ

LABORATORIA

JAK
PRACUJEMY

Dowiedz się jak traktujemy i podchodzimy
do ludzi, z którymi wspólnie budujemy kapitał naszej firmy.

OKAZUJEMY EMPATIĘ I ZROZUMIENIE 
INNEGO PUNKTU WIDZENIA


WZAJEMNY SZACUNEK


Dostrzegamy emocje innych oraz reagujemy na nie w stosowny
i odpowiedzialny sposób. Umiemy słuchać, doceniamy oraz zwracamy
uwagę na drugiego człowieka. Wzajemnie udzielamy informacji
zwrotnej.

BUDUJEMY WARTOŚCI ORGANIZACJI POPRZEZ EFEKTYWNĄ I TERMINOWĄ REALIZACJĘ ZADAŃ

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

Bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Nieustannie doskonalimy istniejące procesy firmowe oraz własne kompetencje.

ELASTYCZNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

Dysponujemy umiejętnością szybkiego wdrażania rozwiązań, analizy sytuacji, podejmujemy szybkie decyzje oraz bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Akceptujemy zmiany i dostrzegamy możliwości z nich wynikające. Posiadamy zdolność do modyfikacji priorytetów.