Nowe leki złożone w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego

  

Tytuł projketu: „Nowe leki złożone w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dwóch leków złożonych do stosowania w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego zawierających odpowiednio amlodypinę i kandesartan oraz rozuwastatynę w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym.

Program wsparcia: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 770 731,19 zł.

Wartość dofinansowania: 3 694 380,00 zł. 

Okres realizacji projektu: 07.05.2012 - 31.12.2015