Raport CSR Adamed

 

Adamed od ponad 30 lat rozwija się w sposób zrównoważony, odpowiadając na wyzwania współczesnej medycyny poprzez rozwój nauki i innowacje. Wprowadza nowe rozwiązania, reagując na potrzeby pacjentów, między innymi w obliczu chorób cywilizacyjnych. Ma znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz innowacyjności.

 Adamed przygotowuje raporty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w których prezentowane są kluczowe działania skupione wokół takich obszarów jak: pacjenci i współpracownicy, rynek, środowisko, wsparcie nauki.

 

 

KAMPANIE
EDUKACYJNE

       

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dlatego właśnie inicjujemy szereg kampanii poruszających istotne zagadnienia
z zakresu profilaktyki chorób, pielęgnacji zdrowia i funkcjonowania osób z różnymi schorzeniami oraz ich rodzin w społeczeństwie. Edukujemy, informujemy, zmieniamy postawy i pomagamy na co dzień. Takie zaangażowanie zawsze procentuje – Adamed cieszy się nie tylko dużym zaufaniem społecznym, zostaliśmy także wyróżnieni szeregiem nagród ze strony środowiska naukowego i instytucji monitorujących działalność prospołeczną.

 DLA WSPÓLNEGO DOBRA

Wolontariat pracowniczy, pomoc społecznościom lokalnym, wsparcie dla domów dziecka, hospicjów oraz Centrum Zdrowa Dziecka. Setki Współpracowników Adamedu poświęcających czas i energię dla dobra innych.

NASZE WARTOŚCI

FESTIWAL WARTOŚCI 

Festiwal Wartości to inicjatywa, która w wyjątkowy sposób obrazuje nasze podejście do relacji ze Współpracownikami oraz najważniejsze w naszej pracy wartościami.

Jasne zasady przestrzegane przez cały zespół korzystnie wpływają na zaangażowanie, atmosferę w pracy, ale także na wyniki biznesowe organizacji.

INICJATYWY SPOŁECZNE PODEJMOWANE PRZEZ ADAMED


Realizowane są na wielu płaszczyznach – począwszy od troski o najbliższe otoczenie, aż po projekty o ogólnopolskim zasięgu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie powinna opierać się bowiem jedynie
na jednorazowych działaniach, ale stanowić element długofalowej strategii firmy.

EKOLOGIA

 

Posiadamy system zarządzania kwestiami ochrony środowiska oparty o decyzje środowiskowe wydane przez odpowiednie Urzędy, zgodne z przepisami ochrony środowiska.

Dysponujemy programem do bieżącego śledzenia pomiaru energii elektrycznej, mającym na celu obniżenie negatywnych emisji.

 

PRAWA CZŁOWIEKA

 

Proaktywnie
zarządzamy etyką,
zapewniając
kompleksowe
i aktualne
przestrzeganie
kluczowych wartości
w organizacji.

Kontakt ws. CSR

 


Martyna Strupczewska
Kierownik ds. CSR
csr@adamed.com.pl
tel.: (+48) 22 486 42 26

 

UCZCIWA
PRAKTYKA
BIZNESOWA

Normy dotyczą obszarów etyki
i przeciwdziałaniu korupcji, standardów bezpieczeństwa
i jakości produktów i usług.

Podejmujemy szereg działań promujących idee zrównoważonej
i świadomej konsumpcji oraz korzystania z usług.

 

Posiadamy wdrożone standardy
w zakresie sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej klienta, jak również politykę bezpieczeństwa
i ochrony danych.

 

Podejmujemy również działania zapewniające równy dostęp do naszych produktów i usług.

Współpraca
z partnerami biznesowymi opiera się
na przestrzeganiu pozafinansowych norm obejmujących m.in. kwestie społeczne, etyczne
i środowiskowe.

DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII

Ochrona środowiska jest na stałe wpisana w strategię Adamedu. Na bieżąco monitorujemy wpływ na środowisko i analizujemy obszary, w których możemy zmniejszyć zużycie energii. Śledzimy trendy i poszukujemy nowoczesnych rozwiązań.

O ekologii myślimy kompleksowo, analizując pełen cykl życia wytwarzanych przez nas produktów - od produkcji, aż po odpowiedzialny recykling opakowań.

Prowadzimy program segregacji odpadów, a także stale kontrolujemy zużycie energii.

Adamed wspiera realizację Sustainable Development Goals (SGDs) poprzez swoją strategię i działania.