Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy

 

Tytuł projektu: ,,Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy"

Celem projektu jest. wykonanie prac B+R zmierzających do opracowania kompozycji leku z furazydyną i substancją przeciwgrzybiczą o pożądanym profilu wchłaniania leku, skuteczności i bezpieczeństwie jego stosowania.

Efektem projektu będzie lek złożony zawierający furazydynę i substancję przeciwgrzybiczą o innowacyjnym wskazaniu terapeutycznym: waginoza bakteryjna i mieszana.

Program wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 47 398 949,60 zł.

Wartość dofinansowania: 21 721 780,59 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 - 31.12.2023