Opracowanie innowacyjnego leku urologicznego z Furazydyną, będącego odpowiedzią na rosnącą lekooporność drobnoustrojów powodujących zakażenia układu moczowego

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego leku urologicznego z Furazydyną,  będącego odpowiedzią na rosnącą lekooporność drobnoustrojów powodujących zakażenia układu moczowego”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej postaci Furazydyny o modyfikowanym uwalnianiu (MR), stosowanej w terapii ostrego i nawracającego zakażenia układu moczowego. Efektem projektu będzie   lek o modyfikowanym, przedłużonym uwalnianiu, który zapewni pacjentom skuteczną, bezpieczną i wygodną terapię ZUM – zmodyfikowany profil uwalniania pozwoli na przyjmowanie 1 tabletki leku dziennie.

Program wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Nazwa beneficjent: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Wartość projektu: 18 788 507,84 zł.

Wartość dofinansowania: 7 861 187,23 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 - 31.01.2022