Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii”

Celem projektu jest opracowanie 4 preparatów, w postaci przebadanych klinicznie wyrobów medycznych do zastosowania na skórę napromienioną w wyniku wykonania zabiegów onkologicznych, których skutkiem stosowania są „odczyny popromienne” tkanek prawidłowych, pojawiające się na skórze już w pierwszym tygodniu terapii.

Efektem projektu będą nowe wyroby medyczne o charakterze profilaktycznym oraz terapeutycznym, które będą skierowane do osób z problemami dermatologicznymi powstałymi po zastosowaniu radioterapii.

Program wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Nazwa beneficjent: Lider - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Konsorcjant - Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Wartość projektu: 3 083 609,44 zł. 

Wartość dofinansowania: 2 060 705,81 zł. w tym dofinansowanie PZF Polfa S.A. 1 162 262,81 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 31.01.2019