Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu

 

  

Tytuł projektu: „Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu”

Celem projektu jest opracowanie kandydatów na lek innowacyjny dedykowany do terapii zaburzeń psychotycznych w otępieniu, szczególnie typu alzheimerowskiego. Zasadniczą funkcjonalnością rezultatu projektu będzie aktywność farmakologiczna nowego kandydata na lek, przewyższająca pod względem skuteczności i/lub bezpieczeństwa terapie konkurencyjne.

Efektem projektu będzie opracowany kandydat na lek do terapii zaburzeń psychotycznych w otępieniu, szczególnie typu alzheimerowskiego, będący nową cząsteczką chemiczną o profilu skuteczności i bezpieczeństwa zweryfikowanym w próbach klinicznych.

Program wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 55 502 648.21 zł.

Wartość dofinansowania: 25 796 383.65 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 - 31.12.2023