Opracowanie technologii nowych białkowych nośników do stosowania w terapiach przeciwnowotworowych

 

Tytuł projketu: ,,Opracowanie technologii nowych białkowych nośników do stosowania w terapiach przeciwnowotworowych"

Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie nowego rodzaju nośników molekularnych zapewniających specyficzne, celowane dostarczanie do komórek nowotworowych molekuł efektorowych o aktywności cytotoksycznej.

Program wsparcia: Program „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 6 280 188,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 3 705 311,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 - 31.03.2015