Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPARγ – badania przedkliniczne

Tytuł projketu: „Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPARγ – badania przedkliniczne”

Program wsparcia: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006 Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 17 052 067,78 zł. 

Wartość dofinansowania: 7 526 888,47 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.02.2006 - 30.11.2008