Nazwa

Adadox, 2 mg, tabletki

Skład

Adadox 2 mg: 1 tabletka zawiera 2,42 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 2 mg doksazosyny.

Dostępne opakowanie

30 tabletek

WIĘCEJ INFORMACJI MEDYCZNYCH

Jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi.