Nazwa

Adadox, 4 mg, tabletki

Skład

Adadox 4 mg: 1 tabletka zawiera 4,84 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 4 mg doksazosyny

Dostępne opakowania

30 i 90 tabletek

WIĘCEJ INFORMACJI MEDYCZNYCH

Jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi.