Nazwa

ADASTER, 5 mg, tabletki powlekane

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna (97,5 mg).

Dostępne opakowania

30 i 90 kapsułek

WIĘCEJ INFORMACJI MEDYCZNYCH

Jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi.