Nazwa

Amlonor (amlodipinum)

Skład

1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.

WIĘCEJ INFORMACJI MEDYCZNYCH

Jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi.