PROGRAM AMBASADOR GRUPY ADAMED

W 2014 roku rozpoczęliśmy Program „Ambasador Grupy Adamed”. Program ma na celu wyłonienie z pośród grupy studentów, którzy wykażą się zaradnością, komunikatywnością, zaangażowaniem oraz dobrą znajomością uczelni,
na której studiują, Ambasadorów Grupy Adamed. Są to osoby, które poprzez współpracę z Naszą firmą będą jej przedstawicielami na swojej uczelni.

Bycie Ambasadorem Grupy Adamed umożliwia rozwój kariery zawodowej w strukturach firmy dzięki pierwszeństwu w programach stażowych, już od pierwszych lat studiów. Program umożliwia również zdobycie cennego doświadczenia w działaniach operacyjnych. Ambasadorzy będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością Grupy Adamed, zwiedzenia laboratoriów oraz konsultacji i wymiany doświadczeń z ekspertami firmy. Młodzi ludzie mają również możliwość wdrożenia własnych pomysłów oraz inicjatyw związanych z promocją Programów Praktyk Letnich oraz Staży.

ETAPY KONKURSU NA AMBASADORA GRUPY ADAMED


Konkurs odbywa się co roku wraz z rozpoczęciem roku akademickiego.

I ETAP

 Wyrażenie chęci wzięcia udziału w Programie poprzez wysłanie maila zawierającego imię
i nazwisko na adres ambasador@adamed.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

II ETAP
 

 

Odesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

III ETAP 

 

 


Rozmowa rekrutacyjna
z koordynatorem Programu.
 
 
 

 

 

 

 

 

IV ETAP 
 


Rozstrzygnięcie konkursu - wybór Ambasadora.