Projekty Dofinansowane

Projekt „Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego

Projekt „LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych”

Projekt Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn”

Projekt „Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy

Projekt „Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu

Projekt „Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii

Projekt „Opracowanie innowacyjnego leku urologicznego z Furazydyną,  będącego odpowiedzią na rosnącą lekooporność drobnoustrojów powodujących zakażenia układu moczowego

Projekt „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.

Projekt ”Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53"

Projekt: „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii

Projekt: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca

Projekt „3CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy

Projekt „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji

Projekt „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych leków do terapii dyslipidemii

Projekt „Rozwój oraz walidacja w warunkach rzeczywistych technologii postaci leku złożonego

Projekt „Nowe leki złożone w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego

Projekt „Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji

Projekt „Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPARγ – badania przedkliniczne

Projekt „Opracowanie technologii nowych białkowych nośników do stosowania w terapiach przeciwnowotworowych

Projekt „Opracowanie polskiego innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego: schizofrenii, depresji i lęku – badania przedkliniczne”

Projekt „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii”

Projekt „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka”