Podstawowe informacje

Spółki z Grupy Adamed są członkami Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego („PZPPF”) i za jego pośrednictwem są sygnatariuszami Kodeksu Etyki Medicines for Europe (dawniej The European  Generic and Biosimilar Medicines Association – EGA; Europejskie Stowarzyszenie Producentów Leków Generycznych). Sygnatariusze Kodeksu Etyki zobowiązani są do publikacji Raportu Przejrzystości, którego celem jest informowanie opinii publicznej o zakresie i charakterze współpracy ze środowiskiem medycznym.

Okres objęty Raportem Przejrzystości: 2017 rok
Termin opublikowania Raportu Przejrzystości: do 30 czerwca 2018 r.
Miejsce publikacji: ogólnodostępna strona korporacyjna Grupy Adamed: www.adamed.com.pl oraz ogólnodostępna strona internetowa PZPPF: http://www.producencilekow.pl/
Czas trwania publikacji: 3 lata od daty pierwszej publikacji

Zakres publikacji i metodologia

Zakres podmiotowy Raportu Przejrzystości:
  • Przedstawiciele Zawodów Medycznych (HCP),
  • Organizacje Ochrony Zdrowia (HCO),
  • Organizacje Pacjentów (PO).
Nota metodologiczna 2017.pdf

Kontakt

Wszelkie zapytania i wnioski w sprawie poprawienia lub usunięcia danych z Raportu Przejrzystości oraz wszelkie zapytania i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy kierować na adres: ega@adamed.com.pl
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt na adres: sekretariat@pzppf.pl

Wyszukiwarka

lub
Wyniki wyszukiwania dla:

Dane zagregowane