Pieńków, 7 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

14602 - BIOCON – ODCZYNNIKI MMAE

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED, działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie
Levena Biopharma, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę