Pieńków, 29 listopada 2019 r.

RFQ 15166 - BIOCON – POCHODNE MMAE

 W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED, działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie Levena Biopharma, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.