Rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.

Tytuł projektu: „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.”

Celem projektu jest utworzenie jednostki organizacyjnej dedykowanej do prowadzenia prac B+R w zakresie wytwarzania w skali pilotażowej kandydatów na leki opracowywane przez Grupę Adamed.

Efektem projektu będzie stworzone zaplecze infrastrukturalne wymagane dla realizacji innowacyjnych projektów B+R, zarówno ujętych w Agendzie badawczej, jak i prowadzonych w kolejnych latach. W efekcie ich pomyślnego zakończenia pacjenci otrzymają szeroki dostęp do wysokiej jakości i konkurencyjnych cenowo produktów leczniczych o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa.

Program wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Nazwa beneficjent: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Wartość projektu: 29 531 962,50 zł.

Wartość dofinansowania: 8 268 949,50 zł. 

Okres realizacji projektu: 17.11.2015 - 31.12.2017