Rozwój oraz walidacja w warunkach rzeczywistych technologii postaci leku złożonego

  

Tytuł projektu: ,,Rozwój oraz walidacja w warunkach rzeczywistych technologii postaci leku złożonego"

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie leku złożonego przeznaczonego do stosowania w terapii schorzeń układu sercowo naczyniowego, zawierającego amlodypinę i perindopril - lek znajdzie zastosowanie jako leczenie substytucyjne w terapii nadciśnienia tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej u pacjentów, którzy już stosują perindopril i amlodypinę w takich samych dawkach.

Program wsparcia: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.5 "Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju". Przedsięwzięcie pilotażowe „DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej".

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 5 480 100,00 zł.

Wartość dofinansowania: 1 370 025,00 zł.