Grupa Adamed uczestniczy w programach stażowych już od kilku lat, zapraszając do współpracy studentów ostatnich lat i absolwentów, którzy chcą poznać specyfikę pracy w branży farmaceutycznej i zdobywać w niej swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

 

Staże w Grupie Adamed to szansa dla osób ambitnych i poszukujących ciekawych wyzwań zawodowych, dające możliwość zdobycia doświadczenia w działach takich, jak: marketing, badania i rozwój, produkcja, łańcuch dostaw, kontrola jakości, HR czy sprzedaż. Programy stażowe to również duże szanse dla Grupy Adamed – na pozyskanie do współpracy utalentowanych i zaangażowanych  młodych ludzi, którzy wspólnie z nami chcieliby rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

STAŻE
INDYWIDUALNE
GRUPY ADAMED

 

Informacje o stażach indywidualnych wraz z terminami zgłoszeń i danymi kontaktowymi będą pojawiać się na naszej stronie. W tym roku będą to między innymi staże organizowane dla uczestników programu „Zostań Ambasadorem Grupy Adamed”.

 

 

PROGRAMY
STAŻOWE

 


Grupa Adamed uczstniczy
w dedykowanym programie Grasz o Staż organizowanym przez PWC i Gazetę Wyborczą i programie Kariera organizowanym przez Polską Radę Biznesu.

 

 

 

STAŻE W GRUPIE ADAMED TO

 

  1. Możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach merytorycznego stażu, realizowanego zgodnie z założonym programem;

  2. Wsparcie merytoryczne opiekuna praktyk;

  3. Możliwość realizacji projektu, który ma szansę znaleźć praktyczne zastosowanie w Grupie Adamed;

  4. Pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się organizacji, możliwość poznania specyfiki pracy w branży farmaceutycznej;

  5. Możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez Grupę Adamed procesach rekrutacji;

  6. Transport dla osób mieszkających w Warszawie;

 

    Duża część laureatów GOS odbywających staż w Grupie Adamed obecnie rozwija swoją karierę zawodową w ramach struktur                   firmy. Staż w Grupie Adamed jest więc nie tylko możliwością zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, ale również                          szansą na długofalową współpracę i rozwój swoich kompetencji w długiej perspektywie czasowej.

NASZA FIRMA W OCZACH INNYCH

 

Solidny Pracodawca 2016

Solidny Pracodawca 2015

ZASADY
PROGRAMÓW
STAŻOWYCH

 

DLA KOGO

Dla absolwentów
i studentów ostatnich
lat studiów

 

REKRUTACJA

do programów stażowych rozpoczyna się w lutym i marcu

 

PROGRAM

staży Grasz o staż i Kariera rozpoczyna się lipcu, programy indywidualne trwają przez cały rok.

 

STAŻE TRWAJĄ

2 – 3 miesiące

 

 

ETAPY
REKRUTACJI
DO
PROGRAMÓW
STAŻOWYCH

APLIKACJA

 

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem stażu w Grupie Adamed zapraszamy do przesłania CV wraz z listem motywacyjnym. W przypadku programu GOS i Kariera, zgłoszenie powinno odbywać się za pośrednictwem programu, w przypadku indywidualnego programu stażowego na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym stażu.

 

 

CASE STUDY

 


uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów procesu są zapraszani do wykonania zadania biznesowego, które jest opracowywane przez naszych współpracowników, będących opiekunami staży. Jest to bardzo ważny etap rekrutacji - zrealizowanie go z sukcesem decyduje o zaproszeniu kandydata do kolejnych etapów procesu

 

 

WYWIAD REKRUTACYJNY

 
 
osoby, które pozytywnie przejdą przez etap case study zostaną zaproszone na spotkanie rekrutacyjne z opiekunem stażu i przedstawicielem działu HR. Rozmowa ma na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat kandydata, dotyczącej oczekiwań oraz planów zawodowych, a także posiadanych umiejętności, doświadczeń, kompetencji. Jest to szansa „pochwalenia się” swoimi osiągnieciami i opowiedzenie o swoich zainteresowaniach i pasjach. Jest to również okazja do dyskusji na temat przygotowanego przez uczestnika zadania biznesowego. W trakcie spotkania Uczestnicy otrzymają od nas wszelkie informacje na temat planowanego programu stażu i naszej organizacji - tak aby obie strony miały komplet danych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach stażu. Każdy uczestnik, zaproszony na spotkanie otrzymuje od nas informację zwrotną. Osoby przyjęte na staż w ramach Grupy Adamed, otrzymają wszystkie niezbędne przed jego rozpoczęciem informacje.