Wycofanie 2 serii Milukante

Adamed Pharma S.A. z własnej inicjatywy, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, podjął decyzję o wycofaniu z hurtowni oraz aptek jednej serii Milukante
4 mg i jednej serii Milukante 5 mg.

Decyzja została podjęta niezwłocznie po potwierdzeniu informacji o zastosowaniu przez dostawcę innego typu aromatu, niż wskazany w dokumentacji rejestracyjnej.

Informujemy, że nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, jednak ocena toksykologiczna wskazuje na konieczność unikania przez dzieci w wieku do 3 lat kontaktu z tą substancją. Natomiast dzieci powyżej 3 roku życia mogą już spożywać produkty zawierające tę substancję, która jest stosowana jako dodatek do żywności.

Wycofaniu podlegają 2 serie o numerach podanych poniżej.

Dawka

Nr serii

4 mg

41750660

5 mg

41775734

 

Podkreślamy, że jakość pozostałych serii produktu jest zgodna z dokumentacją rejestracyjną i jest dostępna na rynku.

Telefon kontaktowy (czynny w godzinach 8-16:30) + 48 22 732 77 00

Adres email: adamed@adamed.com.pl