Biologické laboratórium

tvorí najväčšiu časť tohto inovatívneho oddelenia a skladá sa z niekoľkých úzko spolupracujúcich jednotiek – pracoviska In Silico, oddelenia s laboratórnymi zvieratami a výskumného oddelenia, ktoré je založené na troch rovnocenných štruktúrach – biotechnologického pracoviska, pracoviska biofyziky bielkovín a pracoviska bunkovej biológie. Významnú podporu pre personál vyššie uvedených subjektov predstavujú početní vedci z poľských a zahraničných akademických centier a biotechnologických firiem. Podporu vo vnútri organizácie poskytuje Oddelenie organickej syntézy, Právne oddelenie a Oddelenie nástrojov grantovej podpory.
Takto zorganizovaná konštrukcia umožňuje realizovať dlhodobé ciele, ako je objavovanie a projektovanie nových liečebných častíc (rekombinovaných bielok a chemických látok) v oblasti onkológie a neuropsychiatrie.