Chemické laboratórium

uskutočňuje syntézu nových chemických látok, s potenciálnym budúcim využitím ako inovačné lieky. Výborne vybavené a logicky zorganizované laboratórium tvorí technologický rad, od Laboratória organickej syntézy, cez analytické laboratórium, po oddelenie formulácie a technológie. Takáto štruktúra umožňuje účinne realizovať dokonca aj veľmi ambiciózne a viacfázové výskumné projekty.
S myšlienkou o objavovaní nových biologicky aktívnych látok, ktoré môžu nájsť svoje využitie ako lieky, vzniklo biologické laboratórium. V rámci výskumu zdôrazňujeme potenciálny liečebný prínos chemických a biologických molekúl pomocou metód in vitro a in vivo.