OCENENÝ ZAMESTNÁVATEĽ

 

„SOLÍDNY
ZAMESTNÁVATEĽ
ROKA 2009“
Ocenenie v súťaži “Rzecz o Biznesie”, organizovanej denníkom “Rzeczpospolita”.

„SOLÍDNY
ZAMESTNÁVATEĽ VO
FARMACEUTICKOM
PRIEMYSLE ROKA 2009
Ocenenie v súťaži “Rzecz o Biznesie”, organizovanej denníkom “Rzeczpospolita”.

 

„SOLÍDNY ZAMESTNÁVATEĽ VO FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE
ROKA 2014“

 

Ocenenie v súťaži “Rzecz o Biznesie”, organizovanej denníkom “Rzeczpospolita”.

 

 

„SOLÍDNY ZAMESTNÁVATEĽ ROKA 2015“

 

 

 Ocenenie v súťaži “Rzecz o Biznesie”, organizovanej denníkom “Rzeczpospolita”.

 

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

 

SME JEDNOTKA NA TRHU

Stabilná, ale dynamicky sa rozvíjajúca firma sa už roky udržiava na prvom mieste spomedzi všetkých farmaceutických firiem na poľskom trhu.

 

INVESTUJEME DO ROZVOJA A INOVÁCIÍ

Svojim spolupracovníkom ponúkame prístup k najnovším nástrojom a technológiám ako aj možnosť spolupracovať s vedeckými centrami a rozvíjať svoje vedecké a profesijné schopnosti.

 

POĽSKÁ FIRMA GLOBÁLNEHO VÝZNAMU

Naše výrobky predávame v 60 štátoch na celom svete, čo ponúka našim zamestnancom možnosť získať medzinárodný rozhľad a rozvíjať svoju kariéru aj za hranicami Poľskej republiky.

 

SOLÍDNY ZAMESTNÁVATEĽ

Ponúkame našim zamestnancom atraktívne benefity a odmeny. Náš systém odmeňovania je založený na prieskume trhu, uskutočneného nezávislou organizáciou.

 

PONÚKAME

 

PRÁCU V INOVATÍVNOM PROSTEDÍ

 

PRÍSTUP K NAJNOVŠÍM NÁSTROJOM
A TECHNOLÓGIÁM

 

MOŽNOSŤ REALIZOVANIA PROJEKTOV
V MODERNÝCH LABORATÓRIÁCH
V SPOLUPRÁCI S VÝSKUMNÝMI CENTRAMI
V ZAHRANIČÍ

 

VZDELÁVACIE MOŽNOSTI

Spolufinancovanie postgraduálneho štúdia (napr. MBA).
Výučba cudzích jazykov. Účasť na školeniach.

 

ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Systémové a vyhradené činnosti s cieľom rozšíriť kompetencie a schopnosti zamestnancov a umožniť im realizovať svoje profesijné ambície ako aj urobiť ďalší krok vo svojej kariére a postúpiť vyššie v štruktúre firmy.

 

ATRAKTÍVNY SYSTÉM ODMEŇOVANIA

Postavený na základe nezávislého prieskumu trhu a firemných odmien za dosiahnutie výnimočných výsledkov.

 

ROZVINUTÝ SOCIÁLNY BALÍČEK

Medicínska starostlivosť, životné poistenie, športové podujatia, spolufinancovanie prázdninových pobytov pre deti, pracovné cesty zamerané na školenia a motiváciu, kultúrne a vzdelávacie podujatia.

 

   25 %
PRACOVNÍKOV

na vedúcich pozíciách
výsledkom vnútorných
postupov vo firme.

VYŠE 70%
PRACOVNÍKOV

má vysokoškolské vzdelanie

19 PRACOVNÍKOV

má ukončené vzdelanie zodpovedajúce stupňu PhD.

KARIÉRA A ROZVOJ

Naša firma uskutočňuje politiku ľudského kapitálu, v ktorej sa proces vzdelávania a personálneho rozvoja vníma ako dôležitá investícia, prispievajúca k dosahovaniu úspechov na individuálnej, ako aj firemnej úrovni.

Každoročné plány školení sú výsledkom analýzy týkajúcej sa potreby školení, ktorej východiskom je obchodná stratégia a pravidelné hodnotenie kompetencií našich manažérov a zamestnancov. Našim cieľom je stály rozvoj našich zamestnancov, ktorý dosahujeme internými aj externými, individuálnymi aj skupinovými školeniami.

Osobitý dôraz kladieme na proces integrácie nových zamestnancov. Každý nový zamestnanec počas prvých mesiacov absolvuje úvodné školenie, čo mu umožní rýchlejšie a efektívnejšie plniť úlohy na jeho pracovnej pozícii a zároveň mu dáva väčší komfort začať v novom prostredí. Navyše organizujeme pravidelné školenia pre obchodné oddelenie, pričom dbáme na to, aby naši konzultanti, farmaceuti a Key Account manažéri získali solídnu podporu v oblasti vedomostí týkajúcich sa pracovných štandardov a medicíny. 

 

 

 

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

 

V júni 2015 sme spoločne s Akadémiou Leona Koźmińského rozbehli postgraduálne štúdium určené pre našich zamestnancov. Obsah seminárov sa prispôsobil potrebám zamestnancov skupiny Adamed. Je to prvý autorský program tohto druhu v našej organizácii, ktorého sa zúčastňuje 11 angažovaných študentov, odborníkov vo svojej oblasti.

 

NAŠE ÚSPECHY

 

1. MIESTO
v rebríčku
NAJINOVATÍVNEJŠICH
firiem v Poľsku v roku 2008 – Ekonomický inštitút Poľskej akadémie vied.

 

2. MIESTO
v rebríčku
NAJINOVATÍVNEJŠICH
firiem v medicínskom sektore v roku 2008 – Ekonomický inštitút Poľskej akadémie vied.

 

3. MIESTO
v súťaži
„LÍDRI BIZNISU 2010“
– Forbes, september
2010.