SPÁJAME VEDOMOSTI A PODNIKANIE

 

OTVORENOSŤ A INOVATÍVNOSŤ


Aktívne hľadáme nové, neštandardné riešenia s cieľom zvýšiť hodnotu a
výnimočnosť našej spoločnosti. Sme pripravení prijať výzvy a iniciujeme spoluprácu
aj za hranicami našej oblasti pôsobenia.

 

NEÚNAVNE ZDOKONAĽUJEME SVOJE
KVALITY A VEDOMOSTI

KVALITA

Dbáme na každý detail práce v spoločnosti, vykonávame všetky jej prvky s
angažovaním a náležitou starostlivosťou. Pôsobíme v súlade s prijatými
štandardmi.

 

VÝSKUM A ROZVOJ

LABORATÓRIÁ

 

SME EMPATICKÍ A POCHOPÍME ODLIŠNÝ POHĽAD
NA VEC


VZÁJOMNÁ ÚCTA

 

Všímame si emócie iných a reagujeme na ne vhodným a zodpovedným spôsobom. Dokážeme
počúvať, vážime si a všímame si druhého človeka. Navzájom si dávame spätnú väzbu.

 

STAVIAME HODNOTY SPOLOČNOSTI NA
EFEKTÍVNEJ A VČASNEJ REALIZÁCII
ÚLOH

PREVÁDZKOVÁ DOKONALOSŤ

Sme zodpovední za prijaté rozhodnutia a úkony.
Neustále zdokonaľujeme existujúce procesy v
spoločnosti, ako aj vlastné kompetencie.

 

FLEXIBILITA A RÝCHLOSŤ

Sme schopní rýchlo vyriešiť úlohy, analyzovať situácie, rýchlo sa rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Akceptujeme zmeny a
rátame s možnosťami, aké z nich vyplývajú. Sme schopní modifikovať priority.