ADAMED MEDZI NAJINŠPIRATÍVNEJŠÍMI FIRMAMI V EURÓPE PODĽA LONDON STOCK EXCHANGE

Adamed bol ocenený v prestížnej správe „1000 Companies to Inspire Europe” pripravenej London Stock Exchange, a tým uznaný za jednu z najviac inšpirujúcich európskych firiem. Okrem toho Maciej Adamkiewicz, predseda predstavenstva Adamedu, ako zástupca jednej z dvoch medzi 1000 ocenenými firmami, bol pozvaný, aby sa podelil o svoj príbeh
a skúsenosti počas slávnosti v Bruseli. Správa uvádza rozvíjajúce sa a najdynamickejšie malé a stredné podniky v Európe, s vysokým významom pre budúci ekonomický rozvoj, inováciu a tvorbu pracovných miest. 

  1. septembra tohto roka prebehla v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli premiéra tohtoročnej správy „1000 Companies to Inspire Europe”, pripravenej Burzou cenných papierov v Londýne (London Stock Exchange). Adamed bol ocenený za stály, dôsledný rast príjmov počas minimálne troch posledných rokov.

– Sme pyšní, že sa Adamed ocitol medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúcimi spoločnosťami
v Európe. História Adamedu začala pred 32 rokmi. Dnes zamestnávame viac než 2000 ľudí,
a naše produkty sú dostupné v 65 krajinách.
Sme firma vytvorená lekármi a od začiatku činnosti hľadáme odpovede na kľúčové výzvy súčasnej medicíny – povedal Maciej Adamkiewicz, predseda predstavenstva Adamed Pharma S.A., počas panelu venovaného rozvoju malých a stredných firiem. Debaty a slávnostného odovzdávania diplomov sa zúčastnili: Nikihil Rathi, predseda London Stock Exchange, Luca Peyrano, generálny riaditeľ ELITE, a Ramon Tremosa, europoslanec, a Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie
a komisár pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Kľúčová rola sektoru SME pre budúcnosť Európy

Prehľad zahŕňa najrýchlejšie sa rozvíjajúce spoločnosti registrované v Európskej únii, vyznačujúce sa pozitívnymi finančnými výsledkami v kontexte svojho odboru. Autori správy upozorňujú na kľúčový význam rýchlo sa rozvíjajúcich spoločností zo súkromného sektoru pre budúci ekonomický rast Európy, inováciu a tvorbu nových pracovných miest.

„1000 Companies to Inspire Europe” ukazuje hospodársky potenciál najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností v Európe. Zo správy sa dozvedáme, že tak dynamicky rastúce firmy sú inovátormi, tvorcami pracovných miest a hnacím motorom ekonomického rastu. Majú potenciál transformovať európsku ekonomiku a zaisťujú ďalším generáciám budúcnosť, ktorú si zaslúžia – povedal Nikhil Rathi, CEO, London Stock Exchange.

V treťom ročníku práce londýnskej burzy sa ocitlo 30 firiem z Poľska. Autori do správy tiež umiestili prezentáciu Adamedu, ako jednej z troch poľských firiem, v ktorej zdôraznili spoluprácu firmy so svetom vedy, keďže je držiteľom viac než 180 patentov vo väčšine krajín sveta. Zaznamenaná bola aj medzinárodná činnosť Adamedu – 8 medzinárodných zastúpení, dostupnosť produktov v 65 krajinách, a tiež expanzia v regióne juhovýchodnej Ázie po nákupe kontrolného balíka najrýchlejšie sa rozvíjajúcej vietnamskej farmaceutickej firmy Davi Pharm v roku 2017. Viac podrobností o metodológii možno nájsť v on-line správe na stránkach www.1000companies.com.