Adamed bol ocenený v prestížnej súťaži Emerging Europe Awards v kategórii Global Market Champion of the Year 2019.

Ocenenia Emerging Europe Awards udeľuje každý rok londýnsky think-tank Emerging Europe. Získavajú ich spoločnosti, ktoré sa podieľajú na ďalšom rozvoji strednej
a juhovýchodnej Európy, ako regiónu s najväčším spoločensko-ekonomickým potenciálom. 

Adamed bol ocenený v kategórii „Global Market Champion of the Year 2019” za efektívnu činnosť a vplyv na národnú a medzinárodnú ekonomiku. V rovnakej kategórii sa laureátmi súťaže stali firmy zastupujúce osvetľovací a inžiniersky odbor z Poľska a Rumunska. Počas galavečera boli odovzdané ocenenia tiež v dvoch iných kategóriách: „Research and Development Inititive of The Year” (oblasť výskumu a vývoja) a „FDI Project of the Year” (zahraničné investície). 

Medzinárodný rozvoj Adamedu 

Dôsledne naplňovaná stratégia rozvoja sa opiera o dva piliere – inovatívnosť a zahraničnú expanziu. Adamed je vďaka nej dnes známa a medzinárodná značka. Produkty firmy, dostupné v niekoľkých desiatkach krajín na 6 kontinentoch, sú spájané s najvyššou kvalitou
a inovatívnosťou. Firma vlastní viac než 190 patentov. V súčasnosti znamená Adamed tiež
9 zahraničných zastúpení – v Španielsku, Rusku, Vietname, Kazachstane, Uzbekistane a na Ukrajine, v Českej republike a na Slovensku, a tiež novo vytvorené zastúpenie v Taliansku. 

Tento rok Adamed Pharma kúpil tiež balíček akcií talianskej spoločnosti Ecupharma
a uzatvoril s ňou strategické partnerstvo. Ecupharma je dynamicky sa rozvíjajúca firma, aktívna v oblasti neuropsychiatrie a urológie. Strategické partnerstvo s firmou Ecupharma má podporiť rozvoj Adamedu na talianskom trhu v kardiológii a cieľovo tiež v iných terapeutických oblastiach. Viac informácií i investíciách v Taliansku je dostupných tu.